A muzeális gyűjtemény paleobotanikai anyaga több száz ősnövénytani leletet foglal magába. Az itt őrzött növénymaradványok döntő többsége a mezozoikumból, azon belül is a jura időszakból (mintegy 200 millió évvel ezelőttről) maradt ránk. Ezek a növényi fosszíliák elsősorban a komlói és mecseki szénbányászatnak köszönhetően kerültek a felszínre, s az egykori meddőhányókon nagy számban lehetett őket felfedezni egészen a 2000-es évekig, amikor a szénbányák bezárásra kerültek.

A paleobotanikai gyűjtemény másik jelentős részét fiatalabb, elsősorban Magyaregregy környékéről származó miocén kori növénylenyomatok és fosszíliák képezik.

A Komlopteris nordenskioeldii magvaspáfrány levéllenyomata

JURA  IDŐSZAK:

A környéken a szénbányászat során napvilágra került növénylenyomatokat és -fosszíliákat alapul véve a mecseki jura kori növényzet leírásával hazánkban Bókáné dr. Barbacka Mária (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára) foglalkozott részletesen (és foglalkozik ma is). Eredményeit számos tudományos folyóiratban közölte. Íme néhány publikáció ezek közül:

 • Barbacka, M. (1994): Komlopteris Barbacka, gen. nov., a segregate from Pachypteris Brongniart. Review of Palaeobotany and Palynology, 83: 339-349.
 • Barbacka, M. & Bóka, K. (2000): A new Early Liassic Caytoniales fructification from Hungary. Acta Palaeobotanica, 40: 85-111. (Letöltés)
 • Barbacka, M. (2000): Bennettitales from the Mecsek Mountains (Liassic), Hungary. Acta Palaeobotanica, 40: 113-129. (Letöltés)
 • Barbacka, M. & Bodor, E. (2008): Systematic and palaeoenvironmental investigations of fossil ferns Cladophlebis and Todites from the Liassic of Hungary. Acta Palaeobotanica, 48: 133-149. (Letöltés)
 • Barbacka, M. (2009): Sphenophyta from the Early Jurassic of the Mecsek Mts., Hungary. Acta Palaeobotanica, 49: 221-231.
 • Barbacka, M. (2011): Biodiversity and the reconstruction of Early Jurassic flora from the Mecsek Mountains (southern Hungary). Acta Palaeobotanica, 51: 127-179. (Letöltés)
 • Barbacka, M., Bodor, E. & Jarzynka, A. et al. (2014): European Jurassic floras: statistics and palaeoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica, 54: 173-195. (Letöltés)

Komló város szempontjából egyik legjelentősebb eredménye a környékbeli szénbányákban különösen nagy mennyiségben megtalált magvaspáfrány, a Komlopteris (Barbacka, gen. nov.) nemzetségnek új nemzetségként való leírása.

 

 

MIOCÉN  KOR:

A Mecsek-hegység miocén flóráját a Magyaregregy környékén a felszínen is megtalálható halpikkelyes agyagmárga növényi fosszíliái reprezentálják legteljesebben. A maradványokban igen gazdag lelőhely a miocénben feltehetően egy kiédesedett lagúna volt, amelybe a szárazföldről érkező víz vagy szél útján szállított levelek és termések bekerültek, felhalmozódtak, majd fosszilizálódtak.

A mecseki miocén flórát az elmúlt években Dr. Hably Lilla (Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára) vizsgálta részletesen. Kutatási eredményeit számos tudományos publikációban tette közzé, íme néhány példa:

 • Hably, L. (2001): Fruits and leaves of Ailanthus Desf. from the Tertiary of Hungary. Acta Palaeobotanica, 41: 207-219.
 • Hably, L. (2002) The Middle Miocene flora of Magyaregregy - as shown by a study of recent collections. In: 6th European Paleobotany-Palynology Conference. Athens, Greece (2002.08.29-09.02.), pp. 91-92.
 • Hably, L. & Thiébaut, M. (2002): Revision of Cedrelospermum (Ulmaceae) fruits and leaves from the Tertiary of Hungary and France. Palaeonthographica Abteilung B-Palaeophytologie, 262: 71-90.
 • Hably, L. (2005): Szubtrópusi erdők a Mecsekben. In: Fazekas, I. (szerk.): A komlói térség természeti és kultúrtörténeti öröksége. regioGRAFO Bt., Komló, pp. 111-122.
   

Myrica lignitum - miocén kori levéllenyomat a komlói kőbányából

 

A paleobotanikai gyűjtemény anyagába előzetes egyeztetést követően betekintést biztosítunk, igény esetén kutatási tevékenység végzésére is lehetőség van.